Az Egylet…

A 900 éves Kapolcs újkori történelme egy 1985-ben egy Kapolcson készült hanglemezzel, Márta István Támad a szél – Kapolcs riadó című hangnaplójával kezdődött és egy Tűzoltóbállal folytatódott.

A több évtizedes történet bőven tartalmaz népmesei és kultúrtörténeti elemeket.

Megpróbáljuk összegezni, hogy mitől is válhatott ez a kis Balaton-felvidéki, bakonyalji település országos hírűvé – mi több – már igévé is, hisz a „kapolcsozás” egy kicsit divat lett Magyarországon.  Mondhatni „brand”.

Köztársasági- és miniszterelnökök, Kossuth díjas zenészek, színészek, írók, költők, rendezők és népművelők, nyugdíjas asszonyszínház és szenegáli törzsi táncosok fordultak meg a Völgyben az évek során. Az Egylet segítette a falu életben maradását és elősegítette a gazdasági fejlődés lehetőségét. Persze, ehhez alapvetőleg a helyi aktív és kreatív, szívvel és lélekkel szolgáló emberekre volt szükség, akik mind hozzájárultak az önbizalmat jelentő sikerhez – lett légyen szó kapolcsi születésűekről, vagy éppen „bebírókról”. Az alapítók egy része sajnos már nem él, ezért is szükséges az archívum, dokumentumtár létrehozása és működtetése.

 Az évek során használt csiga és malomkerék motívumaink ma már érték- és védjegyként szerepelnek több projektben. Az országban, sőt a határon túli magyar területeken is próbálták, próbálják alkalmazni a „kapolcsi példát”, persze több-kevesebb sikerrel.

A kezdet és a folytatás...

1989.április 1-én falu lakóival megalapítottuk a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletet, amely talán az első civil szervezetek között volt Veszprém megyében. ( Kapolcsi Füzetek I.  )

Az Egylet tevékenysége az összefogásra, a toleranciára épült. A hagyományok, értékek őrzésére és megújítására törekedtünk és törekszünk a jövőben is. A legfontosabb cél a helyi emberekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel, egyházakkal való közös gondolkodás, tervezés és a néha lehetetlen álmok gyakorlati megvalósítása. Ezek közül a „völgyfesztivál” csak egy, hisz mind az emberi/táji értékek megmutatása, mind a gazdasági élet – pl. a turizmus fejlesztésének segítsége, de különböző karitatív akciók létrehozása is célja volt - és máig is célja – szervezetünknek.

(Pallagi Anikó visszaemlékezése )

1989-ben, miközben küzdöttünk a vizét vesztett Eger patakunk életben tartásáért – csak úgy, mellékesen! - a falu lakóival és a művészbarátaimmal közösen megszerveztük az első Kapolcsi Művészeti Napokat.

A korabeli egyetlen televízió egyetlen híradója, majd egyetlen kulturális magazinjának tudósítása nyomán egy pillanat alatt „híres” lett Kapolcs.

A kezdeti lépéseket követően – a szomszéd települések bekapcsolódásával -  1995-től Művészetek Völgye néven vált híressé fesztiválunk.

A kezdetekről szóló nyolc rövid videót a YouTube-n lehet megnézni Kapolcs (h)őskori videók címmel.

A rendezvény – 2014-es szervezeti átalakulásáig -  50 ezer amatőr, ill. professzionális művész/művész csoportot hozott a Völgybe, akik 25 ezer programot tartottak közel 2.5 millió látogatónak!!

(2015-től a fesztivál szervezését és lebonyolítását az a Művészetek Völgye Nkft. végzi, amelyben Egyletünk először 100%, majd 50%, jelenleg 18%-os tulajdonjoggal rendelkezik.)

1990-ben testvértelepülési kapcsolatot teremtettünk az erdélyi, kalotaszegi Mákóval.

A budapesti Várszínházban Kapolcsi operátmutattunk be.

Segítettük a Színjátszó Kört, a Kapolcsi Ifjúsági Klubot, a Nyugdíjasklubot, zene- és nyelvoktatást szerveztünk. Támogattuk továbbá a kapolcsi zenész-cigány emlékmű létrehozását.

Felújítottunk két ingatlant is, így jött létre két helytörténeti múzeumunk is: a Kovácsműhely és Lakóház („Csigaház”), ill. a Falumalom és Molnárház.

Völgyfutár címmel újságot szerkesztettünk és több, a Völgyet és Kapolcsot érintő könyvet, kiadványt is megjelentettük, vagy segítettünk azok publikálásában. (Lásd. jegyzet)

Tanulmányi díjjal, vagy egyéb juttatásokkal segítettünk fiataljainknak. (Pl.:Bóna Katinka csellistának, Kovács Előd Kapolcsnak, Szabó Csabának, Kocsis Csabának.)

Több, a kulturális turizmust és a helyi életminőséget segítő fejlesztést kezdeményeztünk. Ennek keretén belül – az Önkormányzattal összefogva - újítottuk fel a mai faluképet is jelentősen meghatározó Kalapos hidat , ill. a Faluhidat a rajta lévő Szurdi Éva hídszobrokkal együtt.

A „kétnyelvű” (hivatalos és régi kapolcsi) utcanév táblák is hozzátartoznak a falu izgalmas összképéhez.

Tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez képest „szálltunk be” a Kastély, a templomok és más épületek állagmegőrzésébe. A zsidótemető feltárása és megőrzése mellett támogattuk egyéb kapolcsi emlékművek állagmegőrzését is.

Örökségvédelmi/néprajzi/malmászati/társadalomtudományi szakmai konferenciákat szerveztünk és a völgyértékek felmérése mellett (Néprajzi Múzeum), Talpalatnyi Európa címmel hoztunk létre projekteket. Szakdolgozatokban és diplomamunkákban segítettünk dokumentumokkal és szakmai információkkal.

Szociológiai, szociográfiai felméréseket, szimpóziumokat, előadásokat és konferenciákat tartottunk, illetve létre hoztuk a Kapolcsi Országos Fazekas és Kézműves Találkozót és a Művészetek Zöldje projektet is.

Egy Leader pályázaton való sikeres szereplésünk miatt sikerült felújítani a Molnárházat, amelyben évekig működött az un. Völgyközpont. 2023-as megszűntéig alapító tagjai voltunk a Bakony és Balaton TDM-nek. 2016-ban az Iparművészeti Egyetem (MOME) kurzust is tartott Kapolcsról.

Patakmeder rendezésben, fásítási akciókban, forrás megőrzésekben, utcai mobíliák elhelyezésében is részt vettünk és ötletgazdái voltunk a Kapolcsot Vigántpetenddel összekötő Sédánynak.

Működésünk nem csak Kapolcs területére terjed ki. Több esetben ötletekkel, kapcsolatokkal és pénzzel is támogattuk a Völgytelepülések különböző projektjeit.

Taliándörögdön a Klastrom felújítása mellett az iskola felépítésébe, a Faluházba, a Nyugdíjasklubba, az Ősök Házába, a Mosókútba és a sportpálya épületébe is „fektettünk energiát”, de – többek között - Öcsön, Pulán, Apátin a tájházaknak is segítettünk. Vigántpetenden a Harangláb felújítására és a Plébánia épületének rendbehozatalára nyújtottunk támogatást.

Támogattuk továbbá a dörögdi asszonykórust, monostorapáti vegyeskart.

Anyagilag is segítettük a IV.Kapolcsi Állat- és Gépbemutatót 2017. tavaszán.

Folyamatosan dokumentáltuk és kommunikáltuk Egyletünk működését. Több ezerre tehető a fotók, videók, televíziós/rádiós anyagok, Völgyfutárok, Völgyhíradók, műsorfüzetek, plakátok, interjúk száma. A sajtófigyelők, egyleti taggyűlések, power point prezentációk és a netes anyagok feldolgozása és kutathatósága miatt hoztuk létre 2014-ben az archívumunkat a VölgytörtéNET-et.

Az Önkormányzattal lévő megállapodásunk alapján működtetjük a Kapolcs Települési Értéktárat.

Az elmúlt években több állami és egyéb kitüntetést is kaptak a feladatokban résztvevő szervezők, polgármesterek. A Művészetek Völgye fesztivál Veszprém Megye Értéktárába is felvételt nyert 2015-ben.

A jövő......

Több. mint 30 éves szervezetünk tovább folytatja működését, amelyekben a helyi projektek mellett regionális és országos kihatású, ill. környezettudatos/környezetvédelmi, település arculat fejlesztési programok is vannak:

 • Az Egylet működésének további biztosítása. A kulturális, turisztikai és közösségi tartalom további fejlesztése.
 • Malmok Útja - TOP turisztikai projektben való folyamatos részvétel
 • A KAPOLCSKA PROGRAM (tehetség kutató- és fejlesztő összművészeti tábor és kisFesztivál) évenkénti megrendezése a lehetőség szerint és tehetségpont működtetése
 • A Kézművesek Völgye egyleti projekt lehetőség szerinti megvalósítása
 •  A Kapolcs Archívum fenntartása és további fejlesztése
 • Kapolcs Települési Értéktár további működtetése
 • Az egyleti ingatlanok állagmegőrzése és fokozatos felújítása ezek működtetése
  (Kovácsműhely/Csigaház/Csigalak és Falumalom/Molnárház/Pajta, Malomsziget)
 • A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 18%-os résztulajdonosi feladatainak és kötelezettségeinek ellátása
 • Rendezvények, kiállítások szervezése a helyi lakosok részére, különös tekintettel a
  fiatalabb generációkra. Lásd: Helyi Alkotók kiállítás sorozat, Advent, a Kapolcsi
  Vásárokba való besegítés, Mikulás, testvértelepülés
 • Az „Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen a Balaton északi partján” című egyleti projekt lebonyolítása a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásával, ill. ennek további folytatása (a lehetőségek szerint) Lásd.: www.egerviz.hu
 • A Híd-Tájművészeti Ösvény fenntarthatóságának/utóéletének részbeni biztosítása, a művek kontrollálása, további szabadtéri kiállítások szervezése Település arculati projektek: lásd.: évenkénti patakmeder takarítás,  virágosítás/fásítás megszervezése
 • Eger-víz Natúrpark létrehozása a patakmenti településekkel
 • A Kapolcs Art Market/Kapolcsi Művész Piac projektben való részvétel
 • Life logos 4 waters „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” pályázati projektben való aktív részvétel (Apáti/Dörögd/Kapolcs/Petend/Pula és a megyei Önkormányzat)
 • A “Művészetek Völgyének legendája” – az első 25 év (munkacímű kötet megjelentetése)
 • További turisztikai kiadványok és videók létrehozása

 

 

2024.1.15.                                         Márta István zeneszerző, egyleti elnök

Kiadványok-bibliográfia

 • VÖLGYFUTÁR (újság) 1995-2011
 • KAPOLCSI FÜZETEK I. Kapolcs, 1990.
 • Mayer Dénes: KAPOLCS. Adalékok Kapolcs történetéhez. Kapolcs, 1995. (Csigakönyvek 1)
 • Szabóné Szokoli Éva KAPOLCSI VERSEK (cserépkönyv – 150 pld.) Kapolcs, 1995. Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhely
 • ELŐADÁSOK AZ EGER-VÖLGYE TELEPÜLÉSEINEK TÖRTÉNETÉBŐL. Kapolcs, 1996. A Hajnal István Kör történeti konferenciája Kapolcs, 1996. július 19-20. Szerk.: Dr. Hudi József, Kapiller Imre, Ladányi István. Kapolcs, 1996. (Csigakönyvek 2.)
 • Ladányi András: KAPOLCSHOZ HŰ MARADNI (szociográfia) Kapolcs, 2005. (Csigakönyvek 4.)
 • Ladányi András: FALVAK A MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBEN. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 729. szám) 2006. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület
 • Ladányi András: KAPOLCSI VÍZIMALMOK. Kapolcs, 2010. (Csigakönyvek 5.)
 • HÍD – TÁJMŰVÉSZETI ÖSVÉNY Kapolcs, 2023.

További kiadványok

 • Antalóczy Tímea– Füstös László: VÖLGYBE ZÁRT MŰVÉSZET. A Művészetek Völgye a kulturális hatások és a látogatói vélemények tükrében. Budapest, 2002. Új Mandátum Kiadó (Völgykönyvek 1.)
 • Burget Péter: A MŰVÉSZETEK VÖLGYE KOMMUNIKÁCIÓS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE. Budapest, 2002. Geomédia Szakkönyvek
 • Herczeg Ágnes – Szücs Gábor ÖRÖKSÉGÜNK. Hogyan védjük meg a Dörögdi-medence természeti értékeit? Kapolcs, 1996. IUCN Természetvédelmi Világszövetség. Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
 • KAPOLCSI ÚTILAPOK - Helytörténeti kalauz az idő stopposainak. Szabó Csaba fotógyűjtését felhasználva szerkesztette és a bevezetőt írta: Tóth G. Péter
 • A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet közreműködésével kiadja az Alexandra Könyvesház Kft. Alexandra Kiadója. Pécs, 2011. (Csigakönyvek 6.)
 • Koppány Tibor TALIÁNDÖRÖGD – Műemlékek. 1999. TKM Egyesület az Országos Műemlékvédelmi Hivatal támogatásával. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 624. szám)
 • Kovacsics József – Ila Bálint: MONOSTORAPÁTI. (Részletek Veszprém Megye Helytörténeti Lexikona II. kötetéből.)
 • Kovacsics József – Ila Bálint VESZPRÉM MEGYE HELYTÖRTÉNETI LEXIKONA II. Budapest, 1998. Akadémiai Kiadó
 • Ladányi András: MONOSTORAPÁTI A VÖLGY KAPUJA (szociográfia). 2004. Monostorapáti Önkormányzata
 • Ladányi András: MONOSTORAPÁTI (fotóalbum) 2005. Monostorapáti Önkormányzata
 • Magyarország Megyei Kézikönyve. Veszprém Megyei Kézikönyv II. Főszerk.: Kasza Sándor, Budapest, 1998. CEBA Kiadó
 • Magyar Települések Enciklopédiája. Összefoglaló leírás Magyarország megyéiről, városairól és községeiről. Főszerk.: Kasza Sándor, Budapest, 2000. CEBA Kiadó
 • Nemesbüki András Községeink története A-tól Z-ig Veszprém Megye. Veszprém, 1986. Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal
 • Pálinkás István: KAPOLCSI BESZÉLGETÉSEK. Budapest, 2003. Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.
 • PULA TÖRTÉNETE. Szerk.: Szauer István és Reményi Antal. Pula, 1996. Pula Község Önkormányzata, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebségekért Alapítvány, a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítvány
 • Szabóné Szokoli Éva: A VÖLGY SZIMFÓNIÁJA (100 pld.) Kapolcs, 2005. Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhely
 • Szőke András: FEJBENFILM – Forgatókönyv. Budapest, 2005. Barrus Könyvkiadó
 • Nagy Bandó András: CSODÁS KAPOLCS Pécs, Szamárfül Kiadó, 2016

Hanglemez

 • Márta István Kapolcsi riadó – Támad a szél. Hungaroton Krém SLPX 17963 (1987) LP – Sound in, sound out –Hungaroton Classic HCD 31829 (1998)